Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Începând cu 25 mai 2018 Regulamentul 679/27 Aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (denumit în continuare „GDPR„) este aplicat în toate statele Uniunii Europene.

Prezenta Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop informarea dvs. despre modul în care înțelegem să reglementăm și integrăm la nivelul companiei noastre politica GDPR.

Operatorul (cel care prelucrează datele dvs) Foliar Chem SRL Sediu: Strada Asociatiei nr 3, Segarcea Vale, Teleorman Numar de ordine in Registrul Comertului: J34/482/2010 Cod unic de identificare: 27421125 office@foliarchem.ro  


Scopurile prelucrării Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri: Pentru prestarea serviciilor Foliar Chem în beneficiul dvs. Acest scop general poate include, după caz, următoarele: Crearea și administrarea contului în cadrul platformei Foliar Chem; Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora; Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate; Returnarea produselor conform prevederilor legale; Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale; Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Foliar Chem și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Care sunt persoanele vizate și baza legală a prelucrării Clienți sau potențiali clienți  a căror date le vom utilizata pentru a întocmi oferte, a încheia și executa contractul și pentru a presta serviciile solicitate de către aceștia. În acest caz, vom întemeia prelucrările pe necesitatea încheierii și / sau executării unui contract dar și pe respectarea legislației în vigoare;Persoane fizice cu care suntem în relații de afaceri.Pentru a putea desfășura relații de afaceri cu diferite persoane fizice autorizate, este necesar să prelucrăm anumite informații, și anume: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, serie și numar act de identitate, adresa de corespondență, cod numeric personal, calitatea, calificări profesionale.În acest caz, baza legală a prelucrării este încheierea / executarea unui contract și pe respectarea unei obligații legale;Vizitatori ai site-ului nostru:www.foliarchem.ro sau persoane care au  interacționat cu vreunul dintre conturile noastre pe rețelele de socializare.        Atunci, e posibil să folosim datele acestor categorii de persoane vizate pentru   următoarele scopuri: Îmbunătăţirea experienţei utilizatorilor pe website-ul nostru. Pentru a putea ține cont de preferințele pe care utilizatorii le-au exprimat în sesiuni de navigare anterioare, pentru a adapta website-ul nostru la dispozitivul pe care utilizatorul îl folosește. Prelucrăm date precum: adresa IP; identificatori cookies; alţi identificatori online; identificator unic de dispozitiv (ID universal unic – UUID); data şi ora accesării website-ului; istoricul vizitelor; data și ora accesării website-ului; dispozitivul de pe care accesezi website-ul; tipul de browser de Internet şi limba browser-ului;  informații despre locul din care se accesează  website-ul nostru. Temeiul prelucrării va fi interesul nostru legitim de a oferi utilizatorilor noștri o experiență plăcută de navigare a website-ului nostru;Cunoașterea opiniilor persoanelor care comunică cu noi prin intermediul rețelelor de socializare.  Când cineva posteză un comentariu sub una dintre postările noastre pe rețelele de socializare, și apesă butonul Like sau redistribuie postarea noastră, sau ne transmite un mesaj pe unul dintre conturile noastre, vom prelucra următoarele date ale respectivei persoane: nume de utilizator, fotografie de profil, acțiunea pe care a întreprins-o – like / altă reacție sau conținutul comentariului. În aceste cazuri, ne vom întemeia prelucrarea pe consimțământul persoanei vizate.  

Transferul de date În prezent nu transferam date în afara Spațiului Economic European (SEE), datele noastre fiind păstrate în locații din Romania.  

Termenele de păstrare a datelor Termenele limită preconizate pentru păstrarea și ştergerea diferitelor categorii de date vor fi cele stabilite de legislația în vigoare inclusiv cea privind arhivarea, respectiv până la realizarea scopului pentru care au fost colectate, pe toată durata necesară folosirii acestora astfel cum este stabilit de legislația în vigoare (inclusiv cea fiscală) sau de autoritățile competente.  

Cui vom divulga datele dvs Ca regulă, Foliar Chem SRL nu  divulga datele pe care le deține si prelucreaza, despre toate categoriile de persoane vizate, altor persoane fizice sau juridice. Categoriile de destinatari cărora le-am putea divulga datele dumneavoastră sunt: o             către autoritățile statului (ANAF, organele de cercetare penala etc.) În toate aceste cazuri Foliar Chem SRL va depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că destinatarii datelor  le prelucrează în condiții de securitate și confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care le-am  fost transmise și cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.  

Drepturile dvs Aveți în calitate de persoană vizată următoarele drepturi: Dreptul de informare și de acces la datele cu caracter personal Persoana vizată are dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal dețiunte de Foliar Chem Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal Persoana vizată are dreptul de a rectifica datele dacă acestea nu sunt corecte. Dreptul de ștergere Persoana vizată are dreptul să solicite operatorului să şteargă fără întârziere datele cu caracter personal care o privesc în următoarele cazuri: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea legii; ATENȚIE: Ştergerea datelor nu se va realiza dacă: datele sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligaţii legale; în scopuri de arhivare în interes public; pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. Dreptul de a restricționa utilizarea datelor dvs. cu caracter personal În cazul în care persoana vizată apreciază că datele pe care Foliar Chem le deține cu privire la aceasta sunt incorecte sau nu ar trebui să prelucrate, se va contacta Foliar Chem la sediu pentru o discuție în legătură cu drepturile sale. În anumite circumstanțe, se poate cere restricționarea prelucrării. Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal În anumite circumstanțe, persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării de către Foliar Chem a datelor sale cu caracter personal inclusiv la prelucrarea datelor în scop de marketing direct Dreptul la portabilitatea datelor Persoana vizată are dreptul de a solicita datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat către Foliar Chem SRL într-un format structurat și care poate fi citit automat. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată Persona vizată are dreptul de a cere şi de a obţine retragerea/anularea/ reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal Dreptul de retragere a consimtamantului în orice moment Retragerea consimtamantului poate avea loc în orice moment și va produce efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila.  

Ce se poate întâmpla dacă o persoană nu dorește să ne dea datele  


În cele mai multe cazuri, persoanele vizate nu au obigația de a comunica datele lor cu caracter personal. Totuși, refuzul dumneavoastra de ne transmite datele cu caracter personal mai sus mentionate, conduce la imposibilitatea prestării de servicii/furnizării de bunuri care au legătură cu activitățile  principale a Foliar Chem SRL.

Unde vă puteți adresa pentru exercitarea drepturilor si termenul de răspuns. Exercitarea drepturilor mai sus menționate se va face în baza unei cereri scrise adresate la sediul Foliar Chem sau pe email la adresa office@foliarchem.ro . Termenul de răspuns pentru orice  solicitare în legatură cu drepturile dvs. este de 30 zile. cu excepţia situaţiilor în care cererea este complexă sau există un număr mare de cereri, când termenul se poate prelungi cu încă 60 de zile. În cazul în care nu sunteți mulțumit(ă) de soluția primită puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro

 
Actualizări Prezenta Informare poate suferi în timp modificări de conținut. Orice nouă versiune va fi anunțată și afișată pe pagina de web a Foliar Chem http://www.foliarchem.ro

 
Data intrarii in vigoare:
Prezenta Informare este valabila incepand cu 25.11.2019

Select your currency
GBP Liră sterlină
Foliar Chem